HUISREGELS SQUASH & WELLNESS

 • Check altijd in bij de receptie.
 • U traint hier voor eigen risico; “Squash & Wellness” is niet aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel, noch voor diefstal van geld of goederen.
 • Bij overtreding van de huisregel(s) behoud de directie van “Squash & Wellness” zich het recht voor een lid de toegang te ontzeggen.
 • Wij raden u aan waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte en sauna. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde tassen rekken, kleedruimten of kluisjes.
 • Wij verwachten van onze leden dat ze zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne, zo niet dan zijn wij genoodzaakt u hierop aan te spreken.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
 • Trainen met ontbloot bovenlijf of singlet is niet toegestaan.
 • Het is leden niet toegestaan achter de bar te komen.
 • Het is niet toegestaan kinderen zonder begeleiding alleen achter te laten in de bar, terwijl de begeleider/ouder zelf sport.
 • Eten en drinken is, met uitzondering van bidons, in de fitness- en workoutzaal niet toegestaan.
 • Na gebruik van de trainingsstangen, gewichten en dumbells in de fitnesszaal dient u de genoemde attributen weer op te ruimen.
 • Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon. Gebruik hiervoor papier en spuitbus.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
 • Neem geen huisdieren mee naar binnen.
 • Het is niet toegestaan te roken of drugs te gebruiken binnen SQUASH & WELLNESS
 • Bij een Squash abonnement mag u één maal per week reserveren (ma t/m zo) overige dagen kunt u vanaf 10.00 uur bellen om voor diezelfde dag te reserveren.
 • Contractbanen dienen vooraf aan de eerste reservering te zijn voldaan. Anders is het niet mogelijk de baan te betreden.
 • Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.

Pin It on Pinterest